MINITIN ANA KATENIUA NI BOWI NSC I TEAORAEREKE 17/08/2010

Te Tabo: ANA AUTI FR KORU TITO

Aika roko: IOANE, FR. KORU, TOOM TIMEE, TIRIA, KANTARAWA

Aki roko: IAN NAMAKIN, ERITABETA KATIMIRI

E kaukaki te bowi n te nebonebo ao e kaira te nebonebo Nei Tiria. Ana taeka te Uea are e otinako iroun Nei Tiria n te vision are e roko bon Iesu ae tei man takini baina aika uaai nako moana are taraan ae kakabaia ma ana kamarai ae brown ana colour. E kabwara Nei Tiria man taku bwa n tamnein Iesu aio ae aki totoki n nonoria e anganna te korakora ao te onimaki. E karabwarabwa naba Toom imwin te nebonebo bwa eaki kona n nebonebo bwa e tineaki anganibaina ma e rabwa te ianena ae korakora bwa e a kounako naba n te tai anne. Bon akea te Tama n te tai aio bwa e nako ni kaira te tutia n te umantabu.

Kanoan te Bowi

Rinanoan minitin te bowi are e nako.

1) Te Aba are kabureaki nakon te Charismatic

E baireaki bwa e na kawaraki te Ebikobo iroun te Tia Babaire ma ana Kauoman ibukin manga kabouan ana baire iaon te piece of land are e a tia ngkoa ni kaburea nakon te charismatic. E kukurei te Tama Koru ni kabaea te Ebikobo ibukin tain kawarakina irouiia kain te NSC.

2) Kain te tiim n tararuai Karea

Ibukin aki tauraoin aia ara kain Bikenibeu Parish ao Betio Parish ao e kamatoa te NSC bwa anganaki riki parish aikai teuana te week ao e riai n reke aia ara nakon te Sunday are tain te reitaki n nebonebo I Ambo 22/08/10. E kamatoaaki raoi anne irouiia parish aika uoua aikai.

3) Manga kamaiuan Aonnaba

Abamakoro aika ana manga kawaraki ake e bairei NSC bon:

1. Marakei

2. Onotoa

3. Nonouti

4. Tarawa Ieta

5. Kuria

MINITIN ANA KATENIUA NI BOWI NSC I TEAORAEREKE  17/08/2010

 

Te Tabo:                      ANA AUTI FR KORU TITO

 

Aika roko:                   IOANE,  FR. KORU,            TOOM TIMEE, TIRIA, KANTARAWA

 

Aki roko:                     IAN NAMAKIN, ERITABETA KATIMIRI

 

E kaukaki te bowi n te nebonebo ao e kaira te nebonebo Nei Tiria.  Ana taeka te Uea are e otinako iroun Nei Tiria n te vision are e roko bon Iesu ae tei man takini baina aika uaai nako moana are taraan ae kakabaia ma ana kamarai ae brown ana colour.  E kabwara Nei Tiria man taku bwa n tamnein Iesu aio ae aki totoki n nonoria e anganna te korakora ao te onimaki. E karabwarabwa naba Toom imwin te nebonebo bwa eaki kona n nebonebo bwa e tineaki anganibaina ma e rabwa te ianena ae korakora bwa e a kounako naba n te tai anne.  Bon akea te Tama n te tai aio bwa e nako ni kaira te tutia n te umantabu.

 

Kanoan te Bowi

Rinanoan minitin te bowi are e nako.

 

1) Te Aba are kabureaki nakon te Charismatic

E baireaki bwa e na kawaraki te Ebikobo iroun te Tia Babaire ma ana Kauoman ibukin manga kabouan ana baire iaon te piece of land are e a tia ngkoa ni kaburea nakon te charismatic.  E kukurei te Tama Koru ni kabaea te Ebikobo ibukin tain kawarakina irouiia kain te NSC.

 

2)  Kain te tiim n tararuai Karea

Ibukin aki tauraoin aia ara kain Bikenibeu Parish ao Betio Parish ao e kamatoa te NSC bwa anganaki riki parish aikai teuana te week ao e riai n reke aia ara nakon te Sunday are tain te reitaki n nebonebo I Ambo 22/08/10.  E kamatoaaki raoi anne irouiia parish aika uoua aikai.

 

3)  Manga kamaiuan Aonnaba

Abamakoro aika ana manga kawaraki ake e bairei NSC bon:

  1. Marakei
  2. Onotoa
  3. Nonouti
  4. Tarawa Ieta
  5. Kuria