I KAKOAUA TE ATUA AE TI TEMANNA, ARE TE TAMA AE MOAN TE MAKA, AE TE TIA KARIKA KARAWA MA AONNABA, MA BAI NAKO AIKA NORAKI MA AIKA AKI NORAKI.

I KAKOAUA TE UEA AE TI TEMANNA AE IESU KRISTO, AE ANA RIKITEMANNA TE ATUA. E KARIKAKI IROUN TE ATUA IMAIN TAI NAKO. BON TE ATUA MAIROUN TE ATUA, AO TE OTA MAIROUN TE OTA, AO TE ATUA NI KOAUA MAIROUN TE ATUA NI KOAUA. E KARIKAKI N AKI KARAOAKI, AO TI TE ARONA NGAIA MA TE TAMA AO A BANE BAI NI KARAOAKI IROUNA. E RUO MAI KARAWA I BUKIRA, NGAIRA AOMATA AO IBUKINI KAMAIUARA.

E RIKI NI IRIKO NI MAKAN TE TAMNEI AE RAOIROI IROUN NEI MARIA AE TE BARETENIA, AO E RIKI N AOMATA. E TAURAKI N TE KAIBANGAKI IBUKIRA, AO E MATE MA N TAUNAKI N ANA TAI BONTIO BIRATO.

E MANGAUTI IMUIN TENIBONG N AI ARON TAEKANA N TAIANI KOROBOKI. E WAERAKE NAKO KARAWA AO E TEKATEKA I ANGATAIN TE TAMA. E NA MANGA NAKOMAI MA TE MIMITONG NI MOTIKI TAEKAIA AKANA MAIU MA AKANA MATE, AO E NA AKEA TOKIN UEANA.

I KAKOAUA NABA TE TAMNEI AE RAOIROI ARE TE UEA MA TE TIA KAMAIU, ARE MAIROUN TE TAMA AO TE NATI. AO BON RAON TE TAMA MA TE NATI N TAROMAURIAKI MA N NEBOAKI. AO E TAETAE IROUIA BURABETI. I KAKOAUA TE EKARETIA AE TI TEUANA, AE TABU, AE TE KATORIKA, AE AIA EKARETIA ABOTORO.

I KAKOAUA TE BABETITO AE TI TEUANA AE KABARAI BURE. I KANTANINGA MANGAUTIA MATE, AO TE MAIU N TE TAI AE NA ROKO. AMEN.