Atiniban Iesu ae Moan te Tabu,

Ke E maeka buroom n taai nako inanon buroora,

Ao ke e wawa nako Raram ae Moan te Tabu inanon tamneira,

Ke e otanako raneanean Atinibanim ae moan te Tabu inanon maiura ao ke E anganiira otan te maiu ae tabu.

Iesu, tai kataua ba ti na kona ni kitaniko, ma anganira am karatia ba ti na teimatoa ni kakarekea te kakorakoraki man Atinibanim ae moan te Tabu.

Uea inanon maiura n taai nako Atiniban Iesu, ba ti aonga n neneboa te Atua n aki toki. Amen