N te bong aio ao ti auringai ba te Kristo E kan anganira te maiu ni kaoaua iananon te te inaomata. Are nanona bat i riai na ki karaoi baia aika a ira tuan aonnba ma bai nako aika ti karaoi ana riai ni boto kan akaraoan te raoiroi ae boraoi ma Nanon te Atua. Ti riai n aki korotobibiaki ibukin te tua ba iroun te Atua ao ti aki makamiuaki ibukina bat i krotobibiaki ke tiaki ma ibuklin bat i kakaraoa ae nanon te Atua.

Eng ti aki kamiuaki ibukin iran te tua ma ti kamaiuaki ibukina bat i maiuakina ae botau ma Nanaon te Atua.

N te ewanghkerio ao ti nora aroia baritaio ni kakanikoa Iesu ngke e aki E aki e urua tuan te tebokaniwae imaian te amarake n ai aron ai tua Iutia. E kaekaia Iesu ni kangai. E taju Iesus nakoia baritaio ba e aki kakakwaki ba e na tararaoi te mangko mai akuna ao e kakawaki ri ki ba e na itiaki te mangko maiananona . Are nanona ngkanne b aba ngkana ti karaoi makuri n tangira ma te nano n tangira ao n akoi ao ngkanne ao ngkanne e na rota noraki iai itiakin arora I matai aoamata. Are nanona ngkannne ba ngkana ti kan riki n raoiroi atara ao tin a kaitiaka moa nanora. Ba e kakawaki riki ba e na raoiroi nanaora nakona ae na itiaki moa tinasnikun rabatara.te inaomata Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint LukeĀ 11,37-41.